Doradztwo w sprawach zamówień publicznych


Wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorców, czy
też przedstawicieli spółek na rynku mają swoje konsekwencje. Mogą być to
zarówno konsekwencje negatywne, jak i pozytywne, w zależności od wiedzy, jaką
dysponują dane podmioty gospodarcze, wynikającej z wykształcenia ich
pracowników oraz ich doświadczenia w sferze zawodowej.

Obsługa spółek, podobnie jak obsługa przedsiębiorców przez
doświadczone kancelarie prawne pozwala na unikanie znacznej części negatywnych
skutków niepoprawnej działalności podmiotów gospodarczych. Przykładem mogą być
chociażby zamówienia publiczne- doradca może nakierować daną firmę, bądź spółkę
na poprawny tor. Nie każdy przetarg na zamówienie publiczne musi być przez nas
wygrany oraz realizowany. Zamówienia publiczne doradca powinien przede
wszystkim selekcjonować pod względem możliwości, jakie mogą one przynieść
danemu podmiotowi gospodarczemu. Jeżeli osoba doświadczona, której zadaniem
jest obsługa spółek oraz obsługa przedsiębiorców, przeanalizuje różne oferty,
wybierze tą, która dla danego podmiotu jest najodpowiedniejsza i może przynieść
znaczne korzyści, a następnie przeprowadzi dany podmiot przez skomplikowaną
procedurę przetargową.