Szkolenia dla pracowników rozpoczynających pracę w firmie


Szkolenie BHP dla pracowników rozpoczynających pracę w firmie jest obowiązkowe i musi zostać przeprowadzone w ciągu pierwszych 30 dni od rozpoczęcia pracy. Ma na celu zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w firmie, a także z informacjami dotyczącymi ewentualnych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz sposobami ich zapobiegania. Szkolenie BHP dla pracowników rozpoczynających pracę obejmuje również informacje o procedurach awaryjnych oraz o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Jest ono przeprowadzane przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Obsługa szkoleń BHP to zespół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmuje ona m.in.:

  1. Określenie potrzeb szkoleniowych i dobór odpowiednich form szkolenia.
  2. Przygotowanie i aktualizacja materiałów szkoleniowych, w tym prezentacji, instrukcji, plakatów itp.
  3. Rejestracja i ewidencja uczestników szkoleń oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
  4. Organizacja sal szkoleniowych i wyposażenia oraz zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia szkoleń.
  5. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z planem i zapewnienie odpowiedniej opieki nad uczestnikami.
  6. Ocena efektów szkolenia i prowadzenie dokumentacji wyników.

Obsługa BHP wymaga odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia oraz znajomości przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Może być realizowana przez specjalistów z zakresu BHP lub przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Szkolenia BHP w firmie są obowiązkowe dla pracowników zatrudnionych w Polsce, których celem jest zapewnienie im wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy oraz zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym. Szkolenia BHP obejmują informacje o przepisach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o sposobach ich stosowania, a także o rodzajach i skutkach wypadków oraz o sposobach ich zapobiegania. Obsługa szkoleń BHP to zespół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym określeniem potrzeb szkoleniowych, przygotowaniem materiałów, rejestracją i ewidencją uczestników, organizacją sal szkoleniowych i wyposażenia oraz oceną efektów szkolenia.

BHP Toruń: https://selabhp.pl/bhp-torun/